خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

اقتصاد ایران گروگان نفت/ آیا اقتصاد از بیماری «اسیر نفت بودن» رهایی می یابد؟ + اینفوگرافیک

اقتصاد نفتی

جامعه نو: اقتصاد نفتی -یعنی تکیه‌ی اصلی به فروش نفت خام- یکی از عیوب اساسی اقتصاد ما است؛ رهبر انقلاب از حدود بیست سال قبل این حرف را گفتند و بعضی از مسئولینِ دولتهای آن روز یک لبخندی زدند و از آن عبور کردند. ما بایستی به جایی برسیم که هروقت اراده کردیم …

ادامه مطلب