خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

اعتبار پاسپورت ایرانی چطور تغییر می کند؟

یکی از عوامل اعتبار پاسپورت کشورها، فرهنگ مردمی است که با آن ،سفر کرده و هنجارها را رعایت می کنند اما موسسات اعتبارسنجی میزان سفرهایی که می شود با آن پاسپورت انجام داد را ملاک قرار می دهند.

جامعه نو:برخی از موسسات اعتبار سنجی درباره ویزاهای کشورهای مختلف و پاسپورت شهروندان آن کشورها نظرات متفاوتی ارائه می کنند و هربار رسانه ها نیز با بازتاب نتایج این نظرسنجی ها، اعتبار پاسپورت ایرانی را بر اساس رده بندی که آنها انجام داده اند اعلام می کنند گاهی در این …

ادامه مطلب