خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

۵۰درصد مراکز آموزش عالی زیر خط استاندارد/ ساماندهی در قالب ادغام

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: حدود ۵۰ درصد مراکز آموزش عالی دولتی زیر خط استاندارد قرار دارند که در قالب ادغام، تجمیع و تغییر ماموریت ساماندهی خواهند شد.

جامعه نو:مجتبی شریعتی نیاسر درباره اینکه چه تعداد از موسسات آموزش عالی نیازمند ادغام با دانشگاه های دیگر هستند، گفت: این موضوع در حال بررسی بوده و بعد از جمع بندی نهایی اعلام می شود. وی ادامه داد: ولی در مجموع می توان گفت، حدود ۵۰ درصد مراکز آموزش عالی دولتی …

ادامه مطلب