خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

کارگران معتاد، قربانیانِ جدیدِ جهانی‌سازیِ اقتصاد/اعتیاد مشکل آنهاست، نه ما!

چرا می‌گوییم که اعتیاد خانمان سوزترین بالایی است که به واسطه تغییرات سبک زندگی بر سر آدمی آوار شود؟ چرا بر سر شیوع اعتیاد در میان کارگران در نزد افکار عمومی تا این اندازه حساسیت وجود دارد؟ سرپرست وزارت کار با دست گذاشتن روی عمده‌‌ترین نقطه ضعف برنامه‌های توسعه‌ای تاکید می‌کند که در تدوین این برنامه‌ها هیچگاه از جامعه‌شناسان و کسانی که متخصص جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی هستند، استفاده نشده و همین مسئله به «ایجاد شکاف در جامعه» و «افزایش روزافزون آسیب‌های اجتماعی» دامن زده است.

جامعه نو : اعتیاد هم درد است و هم درمان. درمانی برای آنها که تن خسته از کار خود را به امید فراموشی درد بی درمان به مخدرهای سنتی و صنعتی می‌سپارند. تنِ خستگان این روایت کهنه و قریب، کارگران هستند؛ یعنی همان‌ها که با زمانه سرمایه‌داری صنعتی غریبه هستند …

ادامه مطلب