خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

۴۰ میلیارد تومان تسهیلات بی‌بازگشت متهمان البرز ایرانیان به دوستان

نصب تابلو‌های مؤسسات بدون داشتن هیچ‌گونه سمت مدیریتی، طراحی سربرگ و مهر مؤسسات به صورت جعلی، صدور اوراق ضمانت‌نامه‌های جعلی و بدون پشتوانه، حیف‌و‌میل اموال حتی به صورت شخصی از طریق خرید خودرو‌های لوکس و انجام سفر‌های خارجی و تحصیل مال نامشروع بخشی از اتهامات چهار متهم پرونده البرز ایرانیان …

ادامه مطلب