خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

تلاش بهائیت برای ارائه تصویری غیرواقعی از اسرائیل!

بدون شک نقش یهود و نفوذ افرادی همچون عبدالخالق یزدی و…، در ایجاد و نفوذ در هسته‌های نخستین جریان بابیت و بهائیت، قابل انکار نیست.[۱] در این راستا، عناصر رهبری بهائیت همواره تلاش نمودند تا حق پدرخوانده‌ی خود را ادا نموده و در این راه، حتی وظایف عقیدتی و انسانی …

ادامه مطلب

مقصود از خدمتکار باکره در بهائیت چیست؟!

یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت با مبلّغی بهائی، موضوع حکم پیامبرخوانده‌ی این فرقه در جواز به کارگیری خدمتکار باکره و نوع استفاده از آن را به بحث و گفت و گو نشستند. پژوهشگر: چرا مبلّغان بهائی به مسئله‌ی چندهمسری اعتراض می‌کنند، اما پیامبرخوانده‌ی بهائی خود سه همسر داشت و به …

ادامه مطلب

پاسخ به توجیه نابرابری ارث دختر و پسر توسط عبدالبهاء

پیشوایان فرقه‌ی بهائیت، خود را مبدع تعالیمی جدید دانسته که تساوی زن و مرد، از جمله‌ی آن‌هاست: «از جمله تعاليم حضرت بهاءالله وحدت نساء (زنان) و رجالست (مردها) است».[۱] اما جالب است بدانیم که پیامبرخوانده‌ی بهائی در کتاب اقدس خود، خانه‌ی مسکونی (که معمولاً عمده دارایی میّت به شمار می‌آید) …

ادامه مطلب

ارث دختر در مقایسه با ارث پسر در بهائیت!

پیشوایان بهائی در شعارهای تبلیغاتی خود، تأکید بسیاری بر تساوی حقوق زن و مرد داشته و در این راستا، شوقی افندی از این شعار، به عنوان فرصت تبلیغی مناسب برای بهائیان یاد کرده است.[۱] اما جالب است بدانیم که بر خلاف این شعار توخالی، پیشوایان بهائیت در موارد بسیاری ادعای تساوی زن و …

ادامه مطلب

وقتی احکام بهاءالله دست‌مایه‌ی منافع عبدالبهاء می‌شود!

مبلّغی بهائی و یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت، موضوع تغییر یکی از احکام پیامبرخوانده‌ی بهائی به وسیله‌ی عبدالبهاء را مورد بررسی قرار دادند. پژوهشگر: چرا احکام در بهائیت، دست‌مایه‌ی منافع پیشوایان بهائی شده است؟! مبلّغ بهائی: برای این ادعاتون مثالی هم دارید؟! پژوهشگر: پیامبرخوانده‌ی بهائی در کتاب اقدس، خانه‌ی مسکونی …

ادامه مطلب

آیا در بهائیت، زن بر اموال بخشیده شده به خود، مالکیت دارد؟!

مبلّغ بهائی و یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت، یکی از تناقضات شعار تساوی حقوق زن و مرد در این فرقه را مورد بررسی قرار دادند. مبلّغ بهائی: پیشوایان ما جنس زن با مرد را مساوی دانسته و رشد عالم انسانی را بر رعایت مساوات میان زن و مرد متوقف دانسته‌اند؛ همچنان که …

ادامه مطلب

شبهه‌ی تضییع حقوق زن در اسلام و شعار توخالی حمایت از زن در بهائیت

مبلّغی بهائی و یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت، شبهه‌ی تضییع حق زن در اسلام را در مقایسه با شعار توخالی تساوی زن و مرد در بهائیت، مورد بررسی قرار دادند. مبلّغ بهائی: پیشوایان ما پس از سالیان متوالی از ظلم به زن، برای اولین‌بار به دفاع از حقوق زنان برخواسته‌اند: …

ادامه مطلب

فراگیری اسپرانتو، از پیش‌بینی تا واقعیت!

پیشوایان بهائیت در راستای تحقق آموزه‌ی وحدت زبان و خط در این فرقه، پیروان خود را به صورت غير رسمی، به يادگيری زبان اسپرانتو ترغيب كرده‌اند.[۱] از این‌رو دومین پیشوای بهائیت عبدالبهاء، در یکی از سخنرانی‌های خود در شهر پاریس (مورخ: ۲۹ نوامبر ۱۹۱۱ م)، وعده‌ی تکریم زبان اسپرانتو (به …

ادامه مطلب

سرنوشت خط بدیع غصن اکبر!

مبلّغ بهائی و یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت، خط بدیع را به عنوان پیشنهاد پیامبرخوانده‌ی بهائی برای انتخاب یک خط جهانی، مورد نقد و بررسی قرار دادند: مبلّغ بهائی: یکی از تعالیم بدیع پیشوایان ما لزوم ایجاد خط و زبانی برای تکلم جهانی به وسیله‌ی آن است.[۱] پژوهشگر: آیا راهکاری …

ادامه مطلب

چرا بهائیان باید زبان‌های متعدد یاد بگیرند؟!

جامعه نو : مبلّغی بهائی و یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت، موضوع تعارض آموزه‌ی وحدت زبان و تعارض آن با حکم پیشوایان بهائی به یادگیری چندین زبان توسط بهائیان را مورد بررسی قرار دادند. مبلّغ بهائی: پیشوایان ما در حکمی بدیع، به لزوم وحدت زبان‌ها و گویش‌ها امر کرده تا …

ادامه مطلب