خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

ورود بینوایان ممنوع

«بینوایان» و شکل باشکوه و قیمت بلیت آن موضوع اصلی اعتراضات و نگرانی‌های پردامنه و پرحجم آن نیست، چه اینکه اساساً مردمی‌کردن تئاتر و جذب تماشاگر انبوه برای این هنر می‌تواند محل تشویق هم باشد

شاید در تاریخ تئاتر ایران هیچ فردی به اندازه حسین پارسایی خود را در وضعیتی قرار نداده باشد که مانند آنچه این روز‌ها مشاهده می‌کنیم بخش عمده‌ای از طیف‌های مختلف و بعضاً غیرهمسوی فکری از اهالی رسانه و تئاتر را در یک صف متحد مقابل خود ببیند. بزرگی حجم اعتراضات …

ادامه مطلب