خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

ادامه سیاست‌های تفرقه افکنانه دیدبان بی‌بی‌سی

 بی بی سی فارسی از جمله رسانه های ماهواره ای وابسته به امپریالسم غرب است که تلاش دارد با پخش برنامه های مبتنی بر شیوه های عملیات روانی و رسانه ای بر علیه امنیت ملی ایران فعالیت کند. یکی از مهم ترین برنامه های ضدملی این رسانه بیگانه وابسته به …

ادامه مطلب