خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

سحر و جادویی که اعتقادات را نشانه می‌گیرد

سحر و جادو ریشه در عقل و فطرت پاک آدمی ندارند، جادوهایی که زندگی افراد را سحر می‌کنند و آن را در زنجیر خرافه حصار می‌کنند.  خرافات جمع واژه عربی خرافه، به معنی اعتقاد غیرمنطقی و ثابت‌نشده بر تأثیر امور ماورای طبیعت در امور طبیعی و به عبارت دیگر، هر …

ادامه مطلب