خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

شهید ثالث، قربانی خشونت‌طلبی بابیان!

آیت‌الله محمدتقی برغانی معروف به شهید ثالث، نقش بسیاری در هدایت مردم و مبارزه با افکار انحرافی شیخیه و بابیه ایفا نمود. این عالم جلیل القدر سرانجام به دست بابیان کور دل در خانه‌ی خدا (مسجد) به شهادت رسید. اما هرچند مورخین بهائی درصدد انکار نقش بابیان در شهادت ایشان هستند، ولی اعترافات آنان حکایت از نقش مستقیم بابیت در این جنایت دارد.

آیت‌الله شیخ محمدتقی برغانی (معروف به شهید ثالث)، از جمله عالمانی است که نقش بسیاری در هدایت مردم و مبارزه با افکار انحرافی شیخیه و بابیه ایفاء نمود و سرانجام در این راه نیز به شهادت رسید. حکایت از آن‌جا شروع می‌شود که شیخ احمد احسایی (پیشوای مسلک شیخیه)، به …

ادامه مطلب