خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

سرنوشت نامعلوم بودجه هزار میلیاردی دندانپزشکی/ ردپای رانت خواری

مشکلات تأمین هزینه‌های دندانپزشکی برای احاد مختلف جامعه قابل لمس و ملموس است، بهطوریکه اغلب مردم که دندان‌های خراب و پوسیده دارند، توان رفتن به دندانپزشکی را ندارند و مجبور هستند با همان دندان‌های خراب زندگی کنند. این در حالی است که متخصصین دندانپزشکی، همواره نسبت به عوارض و بیماری‌های ناشی از پوسیدگی …

ادامه مطلب