خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

گاف بزرگ و فقر سوژه در جاده نقد‌های یک‌طرفه‌ی صدا وسیما

یک گاف بزرگ جدید از سیمای ملی. باز در راس ماجرا یکی از این تاک شوهای زنده بود. جوزدگی برای انتقاد از نهادهای دولتی کار دست علی ضیا مجری و صدا و سیما و اعتبار رسانه ملی داد.

جامعه نو ؛هیجان زدگی و تلاش برای ماهی گرفتن در آب گل آلود از احساسات مردم کار دست رسانه ملی داد . یک بار دیگر آنها قهرمانی ساختند که البته در واقعیت آن چیزی نبود که برایش با احساسات مردم بازی کردند و یک میلیارد پول جمع کردند که می …

ادامه مطلب