خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

بار سنگین زندگی بر دوشِ مردمانِ مرزنشین/زن‌هایی که برای ده هزار تومان «کولبری» می‌کنند

کولبری یک «شغل» است یا یک «اجبار»؟ چرا علیرغم کاهش درآمد کولبری و همچنین خطرات رو به افزایشِ آن، حتی زن‌ها سراغ کول‌بُردن می‌روند؟ چه معادلاتی باید تغییر کند تا دیگر کسی برای «نان درآوردن» به دل کوهستان‌های سرد و پُرخطر نزند؟ به گزارش جامعه نو: برخی، کولبران را «قاچاقچی» …

ادامه مطلب