خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

وصفی از احوال ملکه بی‌اصل و نسب دربار

جامعه نو : ۵۹ سال قبل در چنین روزهایی، زمینه‌های ازدواج فرح دیبا با محمدرضا پهلوی مهیا می‌گشت. این وصلت اما، محل حرف و حدیث‌های فراوان است. اینکه شاه چگونه رضایت داد پس از دو ازدواج با خاندان‌هایی نامدار و شاخص، با دخترکی از تباری گمنام و تقریباً بی‌اصل و …

ادامه مطلب