خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

نسخه‌پیچی الکترونیک تا سال آینده تکمیل می‌شود

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه اجرای نظام ارجاع الکترونیک، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌هایمان باید کل نظام ارجاع را الکترونیک کنیم. دکتر قاسم جان‌بابایی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در زمینه اجرای بخش‌های درمانی نظام ارجاع، گفت: باید توجه کرد که به‌طور کلی در …

ادامه مطلب