خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

وقایع خود سخن می‌گویند

عناصر و مبلغان رژیم پهلوی به تازگی با چهره های بَزک کرده به قصد تطهیر دوران ستمشاهی با طرح ادعاهایی واهی به میدان آمده اند؛ ادعاهایی که بارها در چهار دهه اخیر به آن پاسخ داده شده است. سلطنت طلبان به گمان فقدان حافظه تاریخی مردم ایران، به کمک شماری …

ادامه مطلب