خانه / آرشیو برچسب ها

آرشیو برچسب ها

ناحق شدن حق ایرانیان در دسترسی آزاد به اطلاعات

بیش از یک‌سال از آغاز فیلترینگ معکوس شرکت‌های اینترنتی امریکایی علیه کشورمان می‌گذرد؛ فیلترینگی که هدفش مدیریت فضای مجازی ما و تحت فشار قراردادن کسب‌و‌کار‌هایی است که با زیرساخت‌های اینترنتی در ارتباطند.

جامعه نو : بیش از یک‌سال از آغاز فیلترینگ معکوس شرکت‌های اینترنتی امریکایی علیه کشورمان می‌گذرد؛ فیلترینگی که هدفش مدیریت فضای مجازی ما و تحت فشار قراردادن کسب‌و‌کار‌هایی است که با زیرساخت‌های اینترنتی در ارتباطند. اما نشست سازمان جهانی آیکان فرصتی را برای پیگیری حقوقی درباره نقض حق دسترسی آزاد …

ادامه مطلب